Privacy verklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken

RecoreHosting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat u onze nieuwsbrieven ontvangt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. onze externe communicatie: bedrijfsnaam, adresgegevens , voornaam, achternaam, emailadres , telefoonnummer , en eventueel bankrekening en/of btw nummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen gevoelige persoongegevens zoals ras, overtuiging e.d. Onze website en/of diensten zijn bedoeld voor bedrijven en particulieren .We kunnen echter niet controleren of een website bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige , neem dan contact met ons op via info@recorehosting.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RecoreHosting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: verkoop van producten/diensten, en geïnteresseerden inzake  productinformatie, reclamefolders en aanbiedingen. Denk hierbij aan de laatste trends, tips en product innovaties op het gebied van onze webhosting, minecraft hosting, vps systemen e.d.

Geautomatiseerde besluitvorming

RecoreHosting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we klantgegevens bewaren

De fiscale bewaarplicht is 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

RecoreHosting verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Recorehosting gebruikt alleen cookies voor onze Affiniteit project , onthouden inloggegevens en andere website gebonden mogelijkheden om het gebruik van de bezoeker te vergemakkelijken . Wij gebruken geen cookies van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In de nieuwsbrief die wij periodiek uitsturen staat een link voor ‘afmelden’ en ‘gegevens wijzigen’. Via de laatste link heeft u altijd toegang tot uw persoongegevens en kunt u deze zelf online wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RecoreHosting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@recorehosting.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient het verzoek te komen vanuit hetzelfde emailadres dat bij ons staat geregistreerd. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

RecoreHosting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RecoreHosting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@recorehosting.com. RecoreHosting heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
  • Toegang tot het administratieve deel van onze klantensysteem is voorts behouden aan een beperte groep medewerkers. Tevens is het bij ons verplicht voor onze medewerkers om voor ALLE bedrijfskritische onderdelen gebruik te maken van TWO-FACTOR AUTHENTICATION (2FA).

Contactgegevens

https://www.recorehosting.com
Onnemaheerd 124
9736 AS Groningen
Tel. +31 85 018 7426
Wij zijn ook te bereiken via info@recorehosting.com


Was dit antwoord nuttig?
« Terug
Loading